Naše filozofie

Ekonomické výhody plynoucí z naší koncepce

Ze segmentové koncepce, kdy nejdelší díl je 6 m, plyne velká výhoda oproti konkurenčním řešením ve snižování přepravních a především montážních nákladů. Sestavení jednotlivých segmentů, které jsou v maximální míře smontovány ve výrobním závodě, s nichž je tvořen vlastní dopravník, je velmi jednoduché a rychlé. Na stavbu se přivezou jednotlivé segmenty osazené nosnými válečky a ostatním příslušenstvím a z těchto segmentů se šroubovým spojem přes příruby sestaví celý dopravník v požadované délce. Odpadají tak např. montážní sváry náročné na vysokou odbornost pracovníků a tím velmi drahé práce v terénu. Tato koncepce zároveň umožňuje jednoduché následné upravování délky dopravníku dle momentální potřeby. Úprava délky horních pásnic u jednotlivých segmentů umožní velmi jednoduché vytvoření konkávního dopravníku.

Nezanedbatelnou úsporu nákladů na montáž představuje možnost nasazení již slepeného dopravního pásu na smontovanou kostru dopravníku. Tím je odstraněno lepení pasu (za studena nebo tepelnou vulkanizací) v terénu a je možno tuto činnost provést v dílenských podmínkách za výrazně nižší ceny.

Velkou předností našich dopravníků tvořených samonosnou příhradovou konstrukcí je schopnost nést na sobě zavěšené ochozové lávky a tím ušetřit nosné mosty, které prakticky zdvojnásobují cenu konstrukce konkurenčních řešení.

Optimalizace příhradové konstrukce statickými výpočty zajišťuje ekonomické využití konstrukčních materiálů. Tato optimalizace spolu s koncepcí příhradové konstrukce má za následek, že naše dopravníky jsou přes svou tuhost a robustnost relativně lehké oproti klasické koncepci tvořené nosným dopravním mostem s namontovanými dopravními stanicemi, čímž mají menší nároky na nosnost podpěr a únosnost základových betonových desek, což v konečném efektu přináší další finanční úspory na straně investora.

Naši zákazníci si u nás nejvíce cení pružného a variabilního systému, který je schopen se přizpůsobit jejich požadavkům.