Segmentové dopravníky

Dopravníky pro těžké a středně těžké provozy

Jsou koncipovány jako segmentové příhradové, svařované z trubek kruhového a hranatého průřezu. Dopravníky jsou vyráběny v šířkách 500,650,800,1000 a 1200 mm ve dvou výškách nosné konstrukce a to 550 nebo 850 mm, jednotlivé segmenty se standardně vyrábí v délkách 1,2 a 5 m, přičemž vyšší konstrukce se používá pro zvýšení tuhosti dopravníků s větším vyložením koncových dílů nebo s velkým rozponem mezi podpěrami.
Dopravník se skládá s koncových dílů, které tvoří hnací a napínací díl, a středových dílů o patřičných délkách, tak aby bylo dosaženo požadované osové délky dopravníku.

Pohon

Hnací díl je osazen hnacím bubnem s optimalizovaným průměrem vzhledem k použitému dopravnímu pásu. Pro zamezení prokluzu pasu je polepen profilovou gumou. Vlastní pohon v provedení elektro je tvořen kompaktní kuželočelní motorpřevodovkou. Převodovky jsou používány především od předních světových výrobců převodovek NORD a SEW. Samozřejmostí je možnost pohonu dopravníku v provedení hydro.

Pro dlouhé dopravníky a tam kde to vyžaduje použití dopravníku (reverzní) nebo prostorové dispozice, používáme hnací díl s hnací smyčkou tvořenou třemi bubny z nichž je jeden, při vysokých výkonech při použití dvou převodovek dva, jsou hnací. Tato hnací smyčka je umístitelná v kterémkoliv místě spodní větve dopravníku. Výhodou je vyšší opásání hnacího bubnu a tím možnost přenosu vyšších výkonů pohonné jednotky. U reverzních dopravníků hnací smyčka umístěná do spodní větve umožňuje seřízení chodu pasu nezávislé na směru jeho pohybu.
Součástí hnacího dílu je vždy vnější stěrač pasu. Kvalita funkce stěracího zařízení má rozhodující vliv na celkovou funkci dopravníku. Z tohoto důvodu naše dopravníky osazujeme stěrači renovovaných výrobců v provedení lištový nebo lamelový stěrač.

Napínání pásu

U našich dopravníků je řešeno několika možnými způsoby. Použití daného typu napínání je odvislé od dispozičního řešení, délky dopravníku a požadavku zákazníka. Nejčastěji používané je napínání pomocí tlačného trapézového šroubu, kdy napínací buben tvoří současně vratný buben na násypném konci dopravníku. Jiná alternativa je napínací smyčka ve spodní větvi dopravníku používaná u dopravníků větších délek, protože znásobuje délku napínání. Další alternativou je gravitační napínání, které snižuje nároky na četnost kontroly napnutí pasu. Před napínacím a vratným bubnem je vždy umístěn vnitřní šípový stěrač zabezpečující čistotu povrchu bubnu a tím směrově stabilní chod pasu.

Způsob napínání a pohonu dopravního pasu je vždy pečlivě volen na základě konkrétních nároků na zařízení v provozu.

Pro eliminaci provozních vlivů, které by mohly mít vliv na směrovou stabilitu chodu pasu, osazujeme dopravníky samostavitelnými centrovacími stanicemi.

Bezpečnostní prvky

Dopravníky vyráběné naší firmou splňují veškeré bezpečnostní normy platné v EU a v případě jejich exportu mimo země EU jsou vždy uzpůsobeny dle norem platných v cílové zemi. Standardně jsou vybaveny kryty rotujících částí proti zachycení obsluhy, bezpečnostním vypínáním umožňující okamžité vyřazení z provozu po celé délce dopravníku, hlídači rotačního pohybu a vybočení pasu, případně spínači blokujícími provoz dopravníku při demontáži jakéhokoliv bezpečnostního krytu. Dále je možno osadit dopravníky výstražným světelným a zvukovým zařízením.

Výbava a variabilita

Velkou výhodou našich dopravníků je možnost přímého zavěšení jednostranné nebo oboustranné servisní lávky přímo na nosnou konstrukci dopravníku bez nutnosti samostatných nosných mostů.

Proti klimatickým vlivům na přepravovaný materiál, nebo naopak k zabránění vlivu přepravovaného materiálu na okolí vybavujeme dopravníky horním krytováním od německé firmy Achenbach.

Koncepce samonosné příhradové konstrukce dopravníků umožňuje montáží podvozku vytvoření haldovacích dopravníků. Tyto podvozky mohou být výškově přestavitelné pomocí hydraulického přímočarého motoru nebo s pevně stanoveným sklonem. Podvozek může být opatřen elektropohonem nebo hydropohonem a umožňovat tak haldování v kruhové výseči.

Pro zařazování magnetických separátorů do linek sestavených z našich dopravníků vkládáme potřebný úsek konstrukce dopravníku v nemagnetickém provedení.

Mimo standardní povrchovou úpravu konstrukce dopravníku lakováním po předchozím otryskání, je možné do agresivních provozních podmínek vzhledem k segmentové koncepci celý dopravník žárově zinkovat.